OCHRONA INTERNETU I TOŻSAMOŚCI

Dowiedz się, czy Twoje dane osobowe zostały ujawnione i co należy zrobić.

Wyszukamy konta związane z podanym adresem e-mail w informacjach o atakach polegających na ujawnieniu danych.
Na ten sam adres e-mail zostanie wysłany jednorazowy raport o ujawnieniu danych.

Usługa firmy F-Secure — nagradzanego na świecie dostawcy zabezpieczeń cyfrowych.

Nie przechowujemy tego adresu e-mail ani informacji o ataku.

Czego możesz się obawiać słysząc o ataku polegającym na ujawnieniu danych?

Ujawnienie danych to incydent skutkujący wyciekiem danych. Zdarzenie może mieć miejsce zarówno w Internecie, jak i na laptopach.

Osoby atakujące mogą przy użyciu tych informacji podszyć się pod Ciebie- tworzyć konta i kupować produkty w Twoim imieniu.

Dane, których ryzyko dotyczy:

 • numer PESEL

 • numer karty kredytowej

 • numer telefonu

 • twoje hasła

 • numer rachunku bankowego

W raporcie otrzymasz porady na temat ochrony swoich danych w przypadku przeszłych i przyszłych ataków.

Przyczyną wycieku danych nie zawsze są umyśnle ataki hakerów i innych działających na naszą szkodę osób, ale także błędy użytkowników, awarie lub niesprawne systemy i sprzęty.”